Jdi na obsah Jdi na menu

Tisk je v České republice rozmanitý a názorově pluralitní

V České republice působí celá řada vydavatelství a výběr vydávaných titulů je rozmanitý a názorově pluralitní. Dokládá to nejen velký počet vydávaných titulů, ale především jejich obsahová rozmanitost, která samozřejmě souvisí se zaměřením tisku na jednotlivé konkrétní cílově skupiny. Tiskové publikace jsou proto velmi vhodným a efektivním prostředkem oslovení těchto skupin cíleným inzertním sdělením. Inzerce v tisku totiž představuje kvalitativně mnohem vyšší efektivitu reklamního sdělení, pokud bychom zásah srovnávaly s jakýmkoliv jiným mediatypem. Reklamnímu sdělení v tisku věnuje příjemce pouze tolik svého času a pozornosti, kterou se mu sám rozhodne věnovat. To je zcela zásadní rozdíl oproti reklamní kampani vedené v televizi, rozhlase nebo dokonce i v online prostředí. Samostatnou kapitolu potom tvoří outdoorové kampaně, které využívají velkoplošné reklamní plochy. Ty jsou často umístěny v městské zástavbě nelegálně, nebo ve veřejném prostoru působí přinejmenším rušivě. Pouze tisková reklama je vnímána příjemcem reklamního sdělení převážně pozitivně.
 
Podle údajů průzkumu Statistika kultury prováděného každoročně organizaci Ministerstva kultury ČR NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu vycházelo v roce 2022 v České republice celkově 5 248 titulů novin a časopisů. Aktualizovaná data za rok 2023 zatím nejsou k dispozici.

Z tohoto počtu bylo: 

107 titulů deníků a jejich suplementů či regionálních a lokálních mutací 
1714 titulů novinového formátu s týdenní a delší periodicitou, což jsou především místní, podnikové a podobné tiskoviny 
3427 titulů časopisů různého zaměření a periodicity 


Přehled počtů titulů časopisů podle periodicity 

prehled-poctu-titulu-casopisu-podle-periodicity.png

Zdroj: NIPOS, Statistika kultury 2022